AKCIE


Nedeľné hry:

Nedeľné hry o 1.000,- Sk
Každú nedeľu v určený čas hráme prémiové hry o 1.000,- Sk, do takejto hry sa môžte zapojiť ak predložíte poukážky získané za výhru bingo alebo línia v priebehu predchádzajúceho týždňa

platí od 01.04.2008